Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Władze

906
Władze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Członkowie Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Gmina Dąbrówka:
1. Radosław Korzeniewski-Wójt Gminy Dąbrówka
2. Andrzej Marcinkiewicz
3. Sławomir Krzysztof Rosa

Gmina Legionowo:
1. Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo
2. Mirosław Pachulski
3. Sławomir Traczyk

Gmina Serock:
1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Mariusz Rosiński
3. Krzysztof Bońkowski

Gmina Wieliszew:
1. Paweł Andrzej Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew
2. Artur Miętek
3. Marcin Fabisiak

Gmina Nieporęt:
1. Sławomir Maciej Mazur- Wójt Gminy Nieporęt
2. Andrzej Olechowski
3. Wojciech Saks

Gmina Radzymin:
1. Krzysztof Chaciński – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Barbara Karwowska
3. Przemysław Śledź

Gmina Jabłonna:
1. Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna
2. Bogumiła Majewska
3. Artur Szymkowski


Komisja Rewizyjna Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w Legionowie

1. Barbara Karwowska
2. Mirosław Pachulski
3. Artur Miętek