Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Zapusty - widowisko obrzędowe na serockim rynku

Data: 03.03.2019 r., godz. 00.00    364
Miasto i Gmina Serock zaprasza do udziału w imprezie organizowanej w ramach projektu "Rola Folklora czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach".